O HMA LEGAL

HMA LEGAL jest projektem bloga o tematyce prawnej, którego przedmiotem są takie obszary jak:

  • działalność podmiotów leczniczych
  • innowacje w medycynie,
  • badania kliniczne
  • transferu własności intelektualnej,
  • współpraca B+R
  • prawo własności intelektualnej

Celem bloga jest wskazanie istotnych z punktu widzenia autora zmian w prawie, które wpływać będą na rozwój medycyny oraz prowadzenie działalności leczniczej.

cropped-Konrad.png

adw. Konrad Korbiński

Share