Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem

Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny 25 lutego 2016 r. II FSK 3866/13 – Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4FD1D705B8 W przedmiotowej sprawie spór dotyczył tego, czy Burmistrze Krynicy może żądać od szpitala działającego na terenie uzdrowiska pobierania opłaty uzdrowiskowej od przebywających tam pacjentów. Szpital uzdrowiskowy twierdził, iż […]

Share