ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA Zgodnie z uchwaloną w dniu 9 października 2015 roku nowelizacją ustawy o informacji w ochronie zdrowia ( Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) od 1 stycznia 2018 roku podmioty lecznicze zobowiązane będą do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.  […]

Share