Jest projekt Sieci Szpitali – czyli PSZ system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Pomysł organizacji pracy publicznych szpitali w Polsce w tzw. sieć szpitali nie jest oczywiście pomysłem nowym. Pierwsze próby uporządkowania działalności szpitali publicznych miały miejsce w 2007 roku, kiedy do konsultacji zewnętrznych przekazano projekt ustawy i rozporządzeń dotyczących „sieci szpitali”. Sieć jednak nie została stworzona raz dlatego, że jej utworzenie oznaczało istotne ograniczenie działalności większości szpitali, […]

Share