ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ


Nad zmianami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od początku 2016 roku pracuje powołany przez Ministra Zdrowia specjalny zespół. Zadaniem zespółu jest przedstawienie propozycji zmian, które pozwoliłyby na wykorzystanie potencjału systemowego drzemiącego w strukturach POZ.

Jedną z propozycji, która budzi największe emocje ograniczenie przez NFZ możliwości zawierania umów odzielnie z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ. W miejsce dzisiejszego rozwiązania proponowane jest zawieranie przez NFZ umów z zespołem pielęgniarsko-lekarskim, który prowadzić będzie wspólną listę aktywną – tj. listę pacjentów zapisanych do zespołu i objętych opieką.

Propozycja ta oczywiście budzi duży sprzeciw środowiska pielęgniarek, które podkreśla, iż pomysł zespółu godzi w samodzielność pielęgniarki i położnej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w wystosowanym do Ministerstwa Zdrowia piśmie podkreśla także, że ograniczenie samodzielności pielęgniarki i położnej pogorszy sytuację pacjentów.

Choć pracujący przy MZ Zespół nie przygotował jeszcze ostatecznych propozycji zmian, pomysł stworzenia zespółu lekarsko – pilęgniarskiego POZ kosztem samodzielności pielęgniarek i położych stoi w opozcji do polityki zdrowotnej prowadzonej przez Polskę i UE. W związku ze zmianami demograficznymi i rosnącymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców UE, zwłaszcza w zakresie opieki pielęgnacyjnej i domowej rola pielęgniarek jest konsekwentnie wzmacniana.

Jednym z ostatnich przykładów wzmocnienia prozycji pielęgniarek jest nowelizacja Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) z dnia 22 lipca 2014 r.. Powyższa nowelizacja od 1 stycznia 2016 roku umożliwiła pielęniarkom posiadającym ukończony specjalistcyzny kurs na samodzielną ordynacjię niektórych leków oraz wystawiania skierowań na określone badania diagnostyczne, w tym badań diagnostyki laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta.

 

Mając na uwadze wyzwania jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej a także niewystarczającą liczbę lekarzy, wzmacnianie samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej w tym rozumianej jako możliwość samodzielnego prowadzenia opieki nad pacjentami powinno być jedyn z priorytetów polityki zdrowotnej.

 

Autor: apl.adw. Konrad Korbiński

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *