Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem

Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny 25 lutego 2016 r. II FSK 3866/13 – Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4FD1D705B8 W przedmiotowej sprawie spór dotyczył tego, czy Burmistrze Krynicy może żądać od szpitala działającego na terenie uzdrowiska pobierania opłaty uzdrowiskowej od przebywających tam pacjentów. Szpital uzdrowiskowy twierdził, iż […]

Share

ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Nad zmianami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od początku 2016 roku pracuje powołany przez Ministra Zdrowia specjalny zespół. Zadaniem zespółu jest przedstawienie propozycji zmian, które pozwoliłyby na wykorzystanie potencjału systemowego drzemiącego w strukturach POZ. Jedną z propozycji, która budzi największe emocje ograniczenie przez NFZ możliwości zawierania umów odzielnie […]

Share

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA Zgodnie z uchwaloną w dniu 9 października 2015 roku nowelizacją ustawy o informacji w ochronie zdrowia ( Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) od 1 stycznia 2018 roku podmioty lecznicze zobowiązane będą do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.  […]

Share