Jakość w ochronie zdrowia – czy nowa ustawa podniesie jakość leczenia ?

20 stycznia br. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Nowa ustawa zdaniem jej autorów ma przyczynić się do poprawy satysfakcji pacjentów z opieki medycznej, poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych ze zdarzeniami niepożądanymi ( np. błędami medycznymi […]

Share

Jest projekt Sieci Szpitali – czyli PSZ system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Pomysł organizacji pracy publicznych szpitali w Polsce w tzw. sieć szpitali nie jest oczywiście pomysłem nowym. Pierwsze próby uporządkowania działalności szpitali publicznych miały miejsce w 2007 roku, kiedy do konsultacji zewnętrznych przekazano projekt ustawy i rozporządzeń dotyczących „sieci szpitali”. Sieć jednak nie została stworzona raz dlatego, że jej utworzenie oznaczało istotne ograniczenie działalności większości szpitali, […]

Share

Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem

Opłata uzdrowiskowa od pacjentów szpitala nie jest zgodna z prawem – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny 25 lutego 2016 r. II FSK 3866/13 – Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4FD1D705B8 W przedmiotowej sprawie spór dotyczył tego, czy Burmistrze Krynicy może żądać od szpitala działającego na terenie uzdrowiska pobierania opłaty uzdrowiskowej od przebywających tam pacjentów. Szpital uzdrowiskowy twierdził, iż […]

Share

ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

ZMIANY W POZ A SAMODZIELNOŚĆ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Nad zmianami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od początku 2016 roku pracuje powołany przez Ministra Zdrowia specjalny zespół. Zadaniem zespółu jest przedstawienie propozycji zmian, które pozwoliłyby na wykorzystanie potencjału systemowego drzemiącego w strukturach POZ. Jedną z propozycji, która budzi największe emocje ograniczenie przez NFZ możliwości zawierania umów odzielnie […]

Share

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – OBOWIĄZEK WDROŻENIA Zgodnie z uchwaloną w dniu 9 października 2015 roku nowelizacją ustawy o informacji w ochronie zdrowia ( Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) od 1 stycznia 2018 roku podmioty lecznicze zobowiązane będą do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.  […]

Share